سفر به مشهد

سفر به شهر نور، مشهد

شهر مشهد با مساحت ۳۵۱ کیلومتر مربع دومین شهر پهناور ایران است که در گذشته روستای کوچکی بوده و امروزه به شهر بزرگی تبدیل شده است. مشهد هر ساله بیش از بیست و هفت میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر خارجی به خود جذب می‌کند.

امام رضا

رنگ و بوی مشهد و حرم رضوی در روز شهادت امام رضا

پیش بسوی مشهدالرضا روز شهادت امام رضا(ع) که سر می‌رسد دوباره دل‌مان هوس زیارت می‌کند. درست مثل روزهای خوش کودکی. روزهایی که دلمان پر می‌کشید برای حرمش. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، پدر بلیت اتوبوس برای مشهد می‌گرفت تا پا به خانه می‌گذاشت بلند صدایمان می‌زد و ...