آیین‌های عذاداری

جالب‌ترین آیین‌های عزاداری محرم در شهرهای مختلف ایران زمین

موسم محرم الحسین از راه می‌رسد بیرق سیاه یار این روزها بر سَردَر شهرها نقش می‌بندد و این یعنی محرم است که آرام سَر می‌رسد. محرم همان ماهی‌ست که اشک‌ها و خون‌ها را بهم گره زد تا درسی از انسانیت و شرف، درس آزادگی و اخلاق را برای همه‌ی آدمیان و برای همه‌ی ...